Natten jag dog Peter Erik Du Rietz / Utan dig Pernilla Alm / Döden ingen talar om Ulrika Jannert Kallenberg
Champagne på skånska Monika Carnehult, Lillemor Bruce, Johanna Holm Hoi förlag
Och sedan aldrig mer Cecilia Lindblad Hoi förlag
Vanliga människor glömmer och går vidare Anne Liljeroth Hoi förlag
Magiska Amerika: Södern Daniel Svanberg Hoi förlag